Penghargaan: Dewan Bahasa Pustaka. Data berasaskan Daftar Kata Melayu Ejaan Jawi Edisi 2.
© Copyright 2020 by Kumpulan Penyelidikan Pengkomputeran Jawi.

latest update: 8-8-2020

zamri@ukm.edu.my